Monday, June 27, 2016

हास्य रंग रंगला...!

आज रंग रंगला
ईथं गोप दंगला
काय सांगू गड्या
कसा जिव गुंगला

आज लै हसलो
नाही आज रुसलो
गड्या खरोखर आज
सारे ध्यानी बसलो

आज मजा लुटली
सारे बांधं फुटली
चिंतातुर झाडाचीही
गड्या फांदी टुटली

आज फुलं वाहिलि
हसुनिया पाहिली
गड्या पंढरिच ईथे
येउनीया राहिली

आज चिंब भिजलो
अहंकारी विझलो
गड्या हास्य मंदिरात
हसुनिया थिजलो

आता हसतच राहु
हसुनच जगा पाहु
आणि हसत हसत
ध्यान झऱ्यामधि वाहु....

😄☺😄☺😄