Monday, June 27, 2016

comprehensive....म्हणजे सर्वसमावेशक...!

Comprehensive.......म्हणजे सर्वसमावेशक....!
विचार जिथे जन्म घेतात तो केंद्र असतो सर्वसमावेशक आणि त्यातून जन्माला आलेले विचार.....सहसा असतात संकुचित.....!
कारण विचार असतात सतत आत्मकेंद्रि... स्वतःचा विचार करणारे....संकुचित....!

खूप कमी विचार असतात comprehensive...!
छत्रपती शिवाजी महाराज एक खूप मोठ्ठा सर्वसमावेशक विचार आणि
छत्रपती शाहू महाराज एक दूसरा खूप मोठ्ठा सर्वसमावेशक विचार .......
आणि दोघांनाही सोबत एकाच घरात,एकाच वेळी,एकच विचार म्हणून आजही स्विकारु न शकलेली आमची संकुचित विचारांची पीढ़ी.

एक छत्रपती सर्वसमावेशक.....ज्याचं ब्रीद "सर्वांस पोटांसि धरने आहे".
एक छत्रपती सर्वसमावेशक......ज्याचं ब्रीद "माझं राज्य गेलं तरी बेहत्तर, मात्र मी अस्पृष्य-उद्धाराचे कार्य कधीच थांबवनार नाही'.

एका छत्रपती कड़े समावेशक म्हणून सावल्या तांडेल, तानाजी मालुसरे अन् जीवा महाला... आणि कित्येक... !
एका छत्रपतिकडे समावेशक म्हणून गंगाराम कांबळे,तुकाराम अण्णा...आणि कित्येक....!

दोन्ही छत्रपती सर्वसमावेशक comprehensive..!

आपण मात्र एक असेल तर दूसरे नको आणि दूसरे असतील तर पहिले नको...! आपण संकुचित समावेशक..!

आणखी एक खूप मोठ्ठा सर्वसमावेशक विचार.....!
सावित्री माई फुले...!
स्री शक्तीचा जागर अखिल सृष्टित सर्वव्यापी करणारा एक सर्वसमावेशक विचार आणि......
याच माईला स्री उद्धारासाठी पड़नाऱ्या प्रत्येक पावलावर शेनाची चिखलफेक आणि दगडांचा मारा करणारा एक संकुचित विचार...!

स्री ला सन्मान मिळवुन देणारी आई.....सावित्री आई.....! Comprehensive
आणि त्याच स्री ला आज ही बंदिनी हा समानार्थी शब्द लिहनारी एक संकुचित पीढ़ी...!

स्री ला असलेल्या मुक्त श्वासाची जाणीव करून देणारी आई...सावित्री आई....सर्वसमावेशक...!
आणि तिलाच "तिजोरितील हिरा" म्हणून तीची स्वतंत्रता हिरावनारी संकुचित विचारांची एक पीढ़ी...!

सावित्री माई तुझ्याच मुळे आज स्री शक्तीचा जागर झालाय, आभाळभर पसरलाय.....एक सर्वसमावेशक विचार बनून मात्र...
ती माणसं झी मराठी आहे सॉरी.... जी मराठी आहे ......
त्यांच्यात नाही माई उंच तुझा झोका.....!एक संकुचितपना...!

सावित्री माई तू सर्वसमावेशक तू घेतलं सामावून यांनी मारलेले दगडं आणि शेनाचे गोळे सुद्धा......सोबतच यांचे संकुचित विचारही......!

सावित्री आई होती सर्वसमावेशक म्हणूनच आज म्हणावं वाटतं की,
फ़क्त माई तुझ्यामुळे अन् तुझ्याचमुळे
"अजूनी उंच माझा झोका".

चला समजून घेऊयात दोन्ही छत्रपतींना  नेमकं....!
आणि सावित्री माई ला सुद्धा तिच्या सर्वसमावेशक विचारांसकट...!


चला comprehensive होऊयात....!
सर्वसमावेशक होऊयात...!
By
Vimalhari

5 comments:

Rohit Mohod said...

Sir shahu jayanti Chya ya avsaravar..yapeksha ankhi changli post asuch shakt nai..great one sir

Unknown said...

Chan .... Sundar :-)

Sidd Magre said...

लै जबरी महेश......

Rushikesh Ghadage said...

Level 10

Rushikesh Ghadage said...

Level 10