Monday, June 13, 2016

चंद्राची भाकर..!

मी: "अमुक कवीला म्हणे पोर्णिमेच्या चंद्रामधे भाकर दिसायची".

ती:"का?"

मी:"बहुतेक....तो उपाशी असेल दोन चार दिवसांपासून...!"

ती:"का?"

मी:"गरीब असेल....दोन वेळच्या जेवनाची भ्रांत.."

ती:" कविता बऱ्या सूचतात ....उपाशिपोटि...!"

मी:" कविता नाही गं ती, ते तर विचारांचं काहूर..! उर फूटेस्तोवर विचारला गेलेला एक प्रश्न या बधिर व्यवस्थेला...!

ती:"त्यात व्यवस्थेचा काय दोष? त्याला कुणी थांबवलय काम करायला, पैसे कमवायला...?"

मी:"थांबवलं नसेल असं तरी कसं म्हणावं,
थांबवलं असेल एखाद्या प्रस्थापितानं कदाचित त्याची जात पाहून,

थांबवलं असेल इथल्या न्यायव्यवस्थेनं कदाचित त्याच्याकड़े पैसा नव्हता म्हणून,

थांबवलं असेल एखाद्या नीतिवान प्रतिष्टीतानं कदाचित तो खरं बोलतो म्हणून,

थांबवलं असेल एखाद्या श्रद्धावान समूहानं कदाचित त्याला ...नेमका खरा देव कुठे असतो ते दाखवलं म्हणून,

थांबवलं असेल त्याला मुखवटा धारण केलेल्या शेळ्पट लोकांनी कदाचित तो खरा चेहरा घेऊन मिरवतो म्हणून,

थांबवलं असेल त्याला निर्बुद्ध धर्मरक्षकांनी कदाचित तो उध्वस्त करतो त्यांची अढळ व्यवहारी धर्मसत्ता म्हणून,

थांबवलं असेल त्याला तथाकथित पुरोगामी विचारधारेनं कदाचित तो सिद्धार्थ गौतम समजून सांगतो म्हणून,

थांबवलं असेल त्याला तो खुपच पुढे गेला होता त्यांच्यापासून म्हणून........."

ती:"मी कधी असा विचार केलाच नाही."

मी:" असू दे तो बघ,
पोर्णिमेचा चंद्र ....
एक पूर्ण भाकर...."

ती:" पण तू तर उपाशी नाही नं, तरीही भाकर.....!"

मी:" मुखवटा चढ़वलेल्या या बेगड़ी जगात भूक ही फ़क्त भाकरिची नाही गं... कधी कधी ती अशा माणसाला भेटुनही शमते ज्याला चंद्रात भाकर दिसते ........."

चंद्रातील भाकर बघताना
महेश नवले10 comments:

Sidd Magre said...
This comment has been removed by the author.
Sidd Magre said...

Mahesh ekdam jabri....

Rohit Mohod said...

Khupch mast sir

Ajay borade said...

अती सुंदर....��

Sanjay Humania said...

Nice work sir.
I have re-post your work.
http://www.pagolerprolap.in/?p=2340

Preetish Labade said...

एकदम मस्त...

gopal belurkar said...

Mahesh...keep it up

Unknown said...

Pan mahesh hi sagli karan zali
Kam karnyala koni thambau shakat nahi.....

Ravi Kumbhakarn said...

Jithe chaha viknara pm hoto
Minoriti madhun APJ Abdul kalaman sarkha rashrpati hou hoto
Ani petrol pump var kam karnara ambani abjopati hoto
Tithe mala nahi vatat koni thamvat shakto konala

Ravi Kumbhakarn said...

Jithe chaha viknara pm hoto
Minoriti madhun APJ Abdul kalaman sarkha rashrpati hou hoto
Ani petrol pump var kam karnara ambani abjopati hoto
Tithe mala nahi vatat koni thamvat shakto konala