Thursday, June 30, 2016

मस्त फ़कीरा

मस्त फकिरा

आज भेटले फ़क़ीर
खुप छान हो हँसले
किती गोड सांगू हसु
बाळ सानुले भासले

निरागस भाव सारे
निरागस हावभाव
निरागस प्रेम त्याचं
घेई हृद्याचा ठाव

माला बोलले हसून
हो रे बाळा तू ही बाळ
निरागस लहान हो
घाल मोतियाची माळ

भाव निरागस मनी
शुद्ध प्रेम हे उपजे
निरागस बाळाचे ते
तेच विठुचे रूप जे

चला होऊ निरागस
प्रेम फकिराचे सांगे
हसु लहान लहान
देव हाच भाव मांगे

💜🌺💜
चला निरागस होउयात
लहान होउयात।
💜🌺💜

No comments: