Friday, November 3, 2017

Sophisticated.

हा शब्द आपल्याला नेहमीच सहजते पासून दूर घेऊन जातो.

सहज आणि सजग ही दोन साधली की गम्मत होऊन जाते ......

आणि गम्मत कधीच sophisticated नसते.

अघळ पघळ असावं
हिशेब फिशेब नको
मोजमाप नको
सहज.....

एक अनुभव नेहमीच असतो की मी नक्की कुठे आहे आणि काय आहे....
माझी साधना खंडित आहे...
आणि त्यामुळे मी खुप चुकीचा आहे.....
परमेश्वर माला कशाचीही कमी पडू देत नाही मात्र मी त्याच्यासाठी काहीच करत नाही....वगैरे वगैरे.

हे विचार चुकीचे नाही मात्र हाच विचार करत बसने मात्र चुकीचे आहे.

यातून बाहेर निघण्याचा राजमार्ग म्हणजे
हँसने
आणि आनंदी राहणे.

हलकं फुलकं....
सहज तरल....

चला हसूयात...
सहज होउयात....
तरलता अनुभूयात....
चला हसूयात.....
😂🙏😂

Monday, June 26, 2017

राजकारण

#फिरकीविथमहेश
#राजकारण
#स्थळ:मोठया राजकीय पक्षाची ध्येय धोरण सभा
#वेळ:साहेबांचे भाषण झाल्यानंतरची
#वातावरण:प्रश्न उत्तर सत्र
#प्रश्न_सुभानचा:साहेब मागच्या महिन्यात तुम्हाला भेटायला आलेला भानू अजून घरी नाही आला.
#स्टेजवर_कानात_हळूच_कुजबुज)
#माईकवरून_अन्नाउसमेन्ट: कार्यकर्त्यांसाठी चहापाण रेडी आहे. पंधरा मिनिटांचा ब्रेक.
#प्रश्नउत्तरसत्र_परत_सुरू.

#प्रश्न_रायभानचा:साहेब भानुचं काय झालं (एक), साहेब चहा तयार नसताना ब्रेक कसा झाला (दोन), आणि  सध्या सुभान कुठे आहे (तीन)

#आत्ताबोला

Tuesday, June 6, 2017

शिवराज्याभिषेक

। बहुजन प्रतिपालक सिंहासनाधीश्वर छत्रपती शिवराय ।

माझा राजा आज राजा झाला।
रयतेचा विश्वास जागा झाला ।
तेली कोळी कुनबी सारे
बंधू माझे एक झाले
स्वराज्य माझे या राजाने
स्वप्न जे ते सत्य झाले।

जाती अन्ताचा प्रयत्न करणारा आद्य समाज सुधारक --माझा राजा

शुर लढवय्या जात सार्यांचीच हे दाखवनारा ----- माझा राजा

हिन्दू मुस्लिम दरी संपविनारा---- राजा माझा

स्री जातीचा विश्वास ---- राजा माझा

ज्याच्या साठी तानाजी हसत हसत लढत गेला असा ----- राजा माझा

ज्याच्या साठी जीवा महाला जीवा वरती उदार झाला असा----- राजा माझा


सावल्या तांडेल प्रामाणिक तो
जो म्हणाला राजाला ही
खबरदार जर टाच मारुनी येई पुढे रे गड्या
चिंधड्या उडविल राइ राइ एवढ्या
----अशी प्रशासनातील शिस्त जपनारे बहुजन वीर ओळखनारा
------राजा माझा

काय काय सांगू .....

आज ही समजू न शकलेला....
कुजलेल्या मेंदूंच्या आवाक्यात न आलेला.....
सडलेल्या बुद्धिला सतत अड्सर ठरलेला.....
कपटी कारस्थानि बुद्धि ला सतत खुपनारा.....


आणि 90%नालायक पिढीला चुकीचा समजलेला

तरी ही
ज्यांना समजला त्यांच्यातून कोटि कोटि शिवाजी जन्मांस आननारा
------राजा माझा
------राजा माझा
-------राजा माझा

शिव राज्याभिषेक दिनाच्या प्रेम आणि शुभेच्छानसह्
----महेश नवले
----पैठण.
🙏🙏🙏🙏

Friday, June 2, 2017

खोटाखोटाकृषिप्रधानदेश

#खोटाखोटाकृषिप्रधानदेश
देश माझा शेतकऱयांचा आहे म्हणे, रोज मरणाऱ्या शेतकऱयांचा, अण्णा म्हणतात #शेतीचंकायखरंनै
कोण होते आणि कोण आहेत ही लोकं ज्यांनी शेतकऱ्यावर मरणाची वेळ आणली.
मळके कपडे_सुरकूटलेला चेहरा_गरीबी हीच ओळख_माझा बाप शेतकरी आहे_आणि अपमान अशी पिढी कुणी जन्माला घातली.
#सहकार क्षेत्र सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी _कोणी कापली.
#आज त्याचं खाजगी करून कोणाकडे आहेत कारखाने, कुठं मुरतोय सारा शेतकऱ्यांचा रक्ताचा पैसा
#शेतीप्रधान देशात कधीच उचललं नाही पाऊल शेतीच्या विकासाचं
#एवढे बेरोजगार एवढं औद्योगिकीकरण #पण यात किती शेतीप्रक्रिया उद्योग"_का कुणी लक्ष घातलं नाही यात...
#गब्बर पैसे खाऊन निब्बर झालेल्या ढेरपोट्या साहेब समाजानं नुसतं पिळलं...
#योजना आली आणि गिळली_गट्टम केली _आणि देत राहिले करपट ढेकरं #बळीराजा उपाशी पोट त्याचं खपाटी
#तळतळाट कुणाला द्यायचा ते ओळखलं पाहिजे
#संपाचं ठीक ""_पण तो निगरगट्ट राजकारण्यांना _कालचे आणि आजचे फरक पडू देईल का...
#पेक्षा शोधावे ते सारे ढेरपोटे ज्यांनी गिळलाय घास""" शेतकऱ्यांचा
आणि------------------
बघा आता त्यांचं काय करायचं ते

Monday, May 29, 2017

नाचू नाथरंगे

🤗🙏🤗
नाचू नाथरंगे
सारे
नाचू नाथरंगे🤗🙏🤗
नाचू नाथरंगे
सारे
नाचू नाथरंगे
सांडोनिया वृत्ती साऱ्या
कान्होबाच्या संगे
नाचू....

सुटे नाही मोह इकडे
प्रपंचाची गोडी
साथ कान्होबाची माझ्या
सुटे सारी कोडी
नाचू...

जोडधंदा संसाराचा
चालावा आदर
परमार्थी वृत्ती धरुनी
नाथसेवा सादर
नाचू....

चाले ते चालणार
अरे सोडू चिंता
कान्होबाच्या चरणी लिन
सुटे सारा गुंता
नाचू...

गुंता बिंता काही नाही
मनोराज्ये खेळा
मनासी तू गुंती येथे
कान्होबाचा मेळा

किती आहे गोड सारे
आनंदी आनंद
कान्होबाच्या संग नाचू
होऊया स्वानंद..

💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞नाचू..
सांडोनिया वृत्ती साऱ्या
कान्होबाच्या संगे
नाचू....

सुटे नाही मोह इकडे
प्रपंचाची गोडी
साथ कान्होबाची माझ्या
सुटे सारी कोडी
नाचू...

जोडधंदा संसाराचा
चालावा आदर
परमार्थी वृत्ती धरुनी
नाथसेवा सादर
नाचू....

चाले ते चालणार
अरे सोडू चिंता
कान्होबाच्या चरणी लिन
सुटे सारा गुंता
नाचू...

गुंता बिंता काही नाही
मनोराज्ये खेळा
मनासी तू गुंती येथे
कान्होबाचा मेळा

किती आहे गोड सारे
आनंदी आनंद
कान्होबाच्या संग नाचू
होऊया स्वानंद..

💞💞💞💞💞
💞💞💞💞💞नाचू..

ध्यानसागरा...

जशी सागरा मिळून
नदी भेटया येतसे
बाप डोंगरा भेटून
नदी वाहून जातसे

तसा साधक ध्यानांत
गुरुमाउलीस भेटे
भेट घेऊन तो पुन्हा
संसारीचे दुःख वाटे

जशी वाफ हो होऊन
वारा नदीला वाहतो
तसा हात हो धरून
गुरु साधका पाहतो

जशी नदीची हो ओढ
सागरांस हो भेटाया
तशी ओढ ठेव मनी
सद्गुरूच्या हो ठाया

ध्यान भक्तीच्या त्या धारा
वाजे मनोमनी वाळा
निरंतर भिजोनिया
ध्यानमयी पावसाळा
💐💐💐💐

Sunday, February 19, 2017

रयतेचा राजा

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्यासाठी ज्या प्रमाणे हिंदु

धर्मियांनी रक्त सांडले त्याप्रमाणे मुस्लिम धर्मियांनी ही रक्त सांडले आहे.

शिवरायांच्या काळात जातीभेदाला थारा नव्हता. शिवरायांच्या राज्यात

स्त्री सुरक्षीत होती. शेतकरी आंनदीत होते. शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या

कष्टाचे मोल करणारा राजा म्हणुन शिवबांची ख्याती आहे.
============
छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे प्रेरणा आणि उत्साह, शिवरायांनी काळाला आणि समाजाला आकार दिला. सर्व जाती धर्माच्या मावळ्यांना सोबत घेवून स्वराज्य निर्माण केले. शिवराय फक्त योध्देच नव्हते तर मानसतज्ञ, शेतीनिष्ठ, उद्योजक होते. शिवरायांचे ध्येय हे स्वराज्य होते धर्मराज्य नव्हते. त्यांना अन्याय अत्याचाराची प्रचंड चीड होती. आपल्या राज्यात कोणावर ही त्यांनी अन्याय होऊ दिला नाही. राजे रायतेच्या सुख दु:खात सहभागी होत असे. रयतेला त्रास देणारांना त्यांनी माफ केले नाही. गावकुसाबाहेर राहणार्‍या दलितांच्या हातात तलवार देण्याचे काम पहिल्यांदा शिवरायांनी केले. शिवराय माणसाच्या कल्याणासाठी लढले. त्यांच्या कार्याचा आज आपण किती आदर्श घेतोत? आज माणुसकी रसातळात जात आहे. जाती-धर्माच्या नावाखाली एकमेकांना लढवले जात आहे. दोन समाजात द्वेष निर्माण केले जात आहे.  शिवरायांचे नाव घेवून काही तथाकथीत पुढारी आपल्या राजकीय पोळ्या भाजुन घेत आहेत. अशा ढोंगी पुढार्‍यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे. शिवरायांचे विचारच समाजाला तारु शकतात. आजच्या तरुणांनी शिवचरित्राचे वाचन करुन चांगला समाज घडवण्याचा प्रयत्न करावा.

शेतकर्‍यांच्या मालाला
योग्य भाव होता
शिवरायांचा राजकीय व्यवहार स्वच्छ होता. शिवकाळात भ्रष्टाचार झाला नाही. शिवाजीराजे स्वत: निर्मळ व पारदर्शक होते. त्यांची सक्त ताकीद असायची की, प्रजेच्या गवताच्या काडीला व भाजीच्या देठाला हात लावू नका, गावच्या पाणवठ्यावरचे पाणी गरजेपेक्षा जास्त घेवू नका, मोबदल्याशिवाय शेतकर्‍यांची फळे तोडु नका, झाडे तोडु नका, हवेच असेल तर जीर्ण झालेले झाड तोडापण त्या ठिकाणी दुसरे झाड लावा.अशी प्रजेची काळजी घेणारे राजे जगात फक्त शिवाजी राजेच झाले. आज सगळीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी आहे. पैसे दिल्याशिवाय शेतकर्‍यांना सातबारा मिळत नाही ही किती मोठी शोकांतिका आहे. आपण पर्यावरणाचा र्‍हास करत आहोत. झाडांची मोठया प्रमाणात कत्तल होत आहे. झाडे लावण्यासाठी  पुढाकार घेतला जात नाही. झाडे लावण्याची योजना मात्र गिळुन टाकण्याचे काम आजचे पुढारी आणि अधिकारी करत आहेेत. त्यावेळी राजेंनी पर्यावरणाची काळजी घेतली म्हणजे राजे किती दुरदृष्टीचे होते हे दिसून येते. शिवाजीराजे विज्ञाननिष्ठ आणि प्रयत्नवादी होते. शेतकर्‍यांना शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले. शेतीमालाला उत्तम किंमत दिली. पडीक जमिनीची मशागत करण्यासाठी रयतेला अर्थपुरवठा केला. शेतसारा ठरवून दिला. महसुल अधिकारी नेमण्याची प्रथा राजांनी सुरु केली. शिवरायांनी हजारो वर्षाची शस्त्रबंदी, शिक्षणबंदी उठविली. प्रत्येकाला शस्त्र घेण्याचा अधिकार दिला. आज शेतीची आणि शेतकर्‍यांची काय अवस्था आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला भाव मिळत नाही. पाण्याची टंचाई आहे. शिवकाळात राजेंनी बांधलेले तलावे आणि बंधारे आज ही तसेच आहे पण आजच्यागुत्तेदारांनी बांधलेले तलावे आणि बंधारे कधी फुटतील याचा नेम नसतो. रयतेला गुलाम करणार्‍या देशमुख, देशपांडे यांचे वाडे पाडुन महाराजांनी जमीनदोस्त केले. त्यांनी इतर रयतेसारखी साधी घरे बांधुन रहावे असा हुकूम सोडला. आजच्या पुढार्‍यांनी आणि उच्च अधिकार्‍यांनी यापासून काही बोध घ्यावा.

स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहण्याची कोणाची हिंमत होत नव्हती.

शिवरायांच्या राज्यात महिलांचा आदरच केला जात होता. मग ती महिला शत्रुपक्षाकडील असली तरी तिचा सन्मान होत होता. महिलावर अन्याय, अत्याचार करणार्‍यांना राजेंनी माफ केले नाही. मुलीवर बलात्कार करणार्‍या राझांच्या पाटलांचे हातपाय तोडण्याचे आदेश दिले होते.1678 साली सकुजी गायकवाड नावाच्या सेनापतीनं बेळवाडीच्या किल्याला वेढा दिला. या किल्याची किल्लेदार एक स्त्री होती तिचे नाव सावित्रीबाई देसाई, या बहाद्दुर स्त्रीने 27 दिवस किल्ला लढवला पण सकुजीने शेवटी किल्ला जिंकला आणि विजयाच्या उन्मादात सुड भावनेने सावित्रीबाईवर बलात्कार केला. ही बातमी ऐकुन शिवाजीराजे संतापले. त्यांनी सकुजी गायकवाडचे डोळे काढावयास लावले व त्यास जन्मभर तुरुंगात डांबले. आपल्या विजयी सेनापतीनं शत्रु असलेल्या स्त्रीवर बलात्कार केला म्हणुन गय केली नाही असे होते शिवरायांचे कायदे, आज कित्येक महिलावर अन्याय, अत्याचार होतात. अत्याचार करणार्‍यावर कुठली ही कठोर कारवाई होत नाही. शिवकाळात स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहण्याची कोणाची हिंमत होत नव्हती.

शिवरायांचे निष्ठावंत मुस्लिम सैनिक

शिवरायांच्या पदरी 57 टक्के मुस्लिम सैनिक होते. स्वराज्य उभारणीसाठी असंख्य मुस्लिम सैनिकांनी शिवरायांना प्रामाणिकपणे मदत केली आहे. त्यामध्ये स्वकीय मुस्लिम होते. तसेच शत्रुकडील मुस्लिम देखील होते. त्यांनी शिवरायांचे नेतृत्व आनंदाने मानले. निष्ठावंतांची नावे पुढील प्रमाणे.

  सिद्दी अंबर वहाब-हे हवालदार होते. 1647 साली कोंढाणा किल्ला जिंकण्यास सिद्दी अंबरने राजास मदत केली.

  नुरखान बेग-हे शिवरायांच्या सैन्याचे पहिले सरनौबत होते. त्यांनी स्वराज्य उभारणीसाठी शत्रुबरोबर प्राणपणाने लढा दिला.

  सिद्दी इब्राहीम-हे शिवरायांचे अंगरक्षक होते. अफजलखान भेटीच्या प्रसंगी सिद्दी इब्राहीम यांनी राजांचे अंगरक्षण केले. तर कृष्णाजी कुलकर्णीने शिवरायांच्या कपाळावर तलवारीने वार केला. 1675 मध्ये सिद्दी इब्राहीम यांनी सुरुंग लावून फोंडयाचा किल्ला जिंकला, तेव्हा राजांनी सिद्दी इब्राहीम यांचा सत्कार केला व त्यांची फोंडयाच्या किल्लेदारपदी नेमणुक केली.

  सिद्दी हिलाल-हे शिवरायांच्या घोडदलात सेनापती होते. शिवाजी राजे पन्हाळा येथे अडकले असताना राजांच्या सुटकेसाठी सिद्दी हिलालने नेताजी पालकारांच्या खांद्याला खांदा लावून सिद्दी जोहर बरोबर लढा दिला.

  सिद्दी वाहवाह-हे सिद्दी हिलालचे पुत्र असून वडीलांच्या सोबत ते शिवरायांच्या सैन्यात होते. सिद्दी जौहरशी लढतांना ते जखमी झाले. त्यांना कैद करण्यात आले. शिवरायांची सुटका व्हावी यासाठी या युवकाने प्राण गमावले पण सिद्दी जौहरला शरण गेला नाही.

  रुस्तुमेजमान-रुस्तुमेजमान हे शहाजीराजांचे जिवलगमित्र रणदुल्लाखान यांचे पुत्र होते. तसेच ते शिवाजीराजांचे आदीलशाही दरबारातील जिवलग मित्र (हेर) होते. अफजलखान ठार मारण्याच्या इराद्याने निघालेला आहे ही खात्रीलायक बातमी राजांना प्रथम रुस्तुमेजमानने सांगितली. रुस्तुमेजमानने राजांना हुबळीच्या लढ्यात मदत केली. तसेच 1663 साली नेताजी पालकर यांना देखील मदत केली होती. रुस्तुमेजमानने राजांना प्रामाणिक मदत केली व स्वराज्य उभारणीस हातभार लावला.
 
मदारी मेहतर-हे राजांचे विश्‍वासू मित्र होते. 17 ऑगस्ट 1666 रोजी आग्राच्या सुटकेप्रसंगी मदारीने प्राण धोक्यात घालुन राजांना मदत केली. त्यात मदारी पकडले गेले. औरंगजेबाच्या सौनिकांनी मदारीला पाट फुटे पर्यंत मारले पण मदारीने राजे कोठे गेले सांगितले नाही. अशा निष्ठावान मित्राला राजांनी स्वराज्यातील उच्चपद घेण्याचा आग्रह केला तेव्हा मदारीने विनम्रपणे नकार दिला आणि सिंहासनावरची चादर बदलण्याचे काम घेतले.

 काझी हैदर-हे शिवरायांचे 1670 ते 73 पर्यंत वकील होते. त्यानंतर राजांचे खाजगी सचिव झाले. फारसी पत्रलेखनांची जबाबदारी राजांनी त्यांच्यावर सोपविली. वकील,सचिव, पत्रलेखन इ. महत्वपुर्ण जबाबदारी सांभाळणारे काझी हैदर राजांचे किती विश्‍वासू मित्र असतील?

  शमाखान-हे शिवरांचे सरदार होते. मोगलांचे किल्ले ताब्यात घेण्यासाठी शमाखानाने प्राणाची बाजी लावली.

 दौलतखान-हे शिवरायांच्या आरमारदलाचे प्रमुख होते. यांनी 1680 साली उंदेरीवर हल्ला केला. 1678 साली साली खांदेरी लढ्यात पराक्रम गाजविला. 1674 साली सिद्दी संबुळचा पराभव केला.

 दर्यासारंग-हे शिवरायांच्या आरमाराचे सुभेदार होते त्यांनी खांदेरीवर विजय मिळविला. बसनुर जिकंण्यास मदत केली.

 हुसेनखान मियाना-हे शिवरायांच्या लष्करातील अधिकारी होते. यांनी मसौदखानच्या अदोनी प्रांतावर हल्ला केला व 1679 साली बिळगी, जामखिंड आणि धारवाड जिंकले.

 इब्राहीमखान- हे आरमारातील अधिकारी होते. दर्यासारंग यांच्याबरोबर शत्रुशी लढा दिला.
सिद्दी मिस्त्री- हे देखील शिवरायांच्या आरमारातील अधिकारी होते.
  सुलतानखान-हे आरमारात अधिकारी होते तर 1681 साली सुभेदार झाले.
दाऊदखान- हे देखील आरमारात सुलातानखानानंतर सुभेदार झाले. पोर्तुगीजाकडुन दारुगोळा मिळविला.

 इब्राहीमखान-हे राजांचे तोफखाना प्रमुख होते. अनेक लढ्यात तोफांचा वापर करुन शत्रुला पराभुत करण्यात इब्राहीमखानाचा मोठा वाटा आहे.

  चित्रकार मीर महंमद-हे शिवकालीन चित्रकार असून शिवाजी राजांचे जगातील पहिले आणि प्रत्यक्ष चित्र मीर महंमद यांनीच रेखाटले(पुरंदर तहाच्या वेळी) मीर महंमद यांनी शिवाजीराजांचे चित्र नसते रेखाटले तर आज आपणाला राजांचे खरे चित्र उपलब्ध झाले नसते.

  मौनीबाबा आणि बाबा याकुत-पाटगावचे मौनीबाबा आणि केळशीचे बाबा याकुत हे मुस्लिम संत शिवराय यांचे हितचिंतक होते. त्यांच्या भेटीसाठी शिवाजीराजे पाटगावला आणि केळशीला अनेकवेळा गेले. त्यांनी शिवरायांना मोलाची मदत केली.
यासह अन्य निष्ठावंत मुस्लिम सैनिक शिवरायांच्या पदरी होते. यातील एकानेही गद्दारी केली नाही. त्यावेळच्या लढाया ह्या राजकीय होत्या, जाती-धर्माच्या नव्हत्या. मदारी मेहतर यांच्या निधनानंतर त्यांची कबर राजांनी रायगडावर बांधली. मुस्लिम सैनिकांना नमाजासाठी राजांनी रायगडावर मशिद बांधली. मुस्लिम स्त्रियांना बहिणीसारखे वागविले. शिवकाळात एक ही धार्मिक दंगल झाली नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्यासाठी ज्या प्रमाणे हिंदु धर्मियांनी रक्त सांडले त्याप्रमाणे मुस्लिम धर्मियांनी ही रक्त सांडले आहे. शिवरायांच्या काळात जातीभेदाला थारा नव्हता. शिवरायांच्या राज्यात स्त्री सुरक्षीत होती. शेतकरी आंनदीत होते. शेतकर्‍यांच्या, कष्टकर्‍यांच्या कष्टाचे मोल करणारा राजा म्हणुन शिवबाची ख्याती आहे. सर्वधर्म समभावाची बीजे पेरुन ती माणसांच्या मनात रुजवणारा आदर्श राजा म्हणुन छत्रपती शिवाजी महाराजाकडे पाहिले जाते.राजा