Sunday, July 3, 2016

सिद्धार्थ गौतम गाडगे महाराज....!

सावकार लूटत होते तेव्हा सुद्धा आणि आज ही....!
कष्टाचा पैसा असेल तर करतो मानुस मदत सहज, कारन मदतीची गरज ओळखून असतो तो नेहमीच.... मात्र तोच पैसा असतो जेव्हा हरामचा तेव्हा सुरु होते सावकारी.... आर्थिक मदत म्हणून दिलेला पैसा भावनिक कोंडी करुन टाकतो आणि हीच कोंडी आत्महत्येस परावृत्त करते कर्जदाराला...... म्हणून अवैध सावकारी गुन्हा ठरतो..... खरं तर अशे सावकार म्हणजे व्यवस्थेला लागलेली किड आहे आणि सरकारनं खूप स्ट्रॉन्ग किड़नाशक फवारनं अत्यंत गरजेची बाब झालेली आहे.
याच सावकारांच्या विरुद्ध गाडगे महाराजांनी कठोर प्रहार केला होता..... आणि तो प्रहार फ़क्त शब्दशः नसून गाडगेबाबांनी सावकारांना अक्षरशः ठोकुन काढले होते...

आज सुद्धा तीच गरज आहे. सावकारी वृत्तीच्या फुस्फुसणाऱ्या विषारी वेटोळ्याला चिरडून टाकन्याची.

गाडगे महाराजांनी सुद्धा पहिला प्रहार याच वृत्तिवर केला होता आणि त्यानंतर हा आधुनिक सिद्धार्थ गौतम होण्याच्या दिशेने निघाला तो निघालाच आणि आधुनिक गौतम म्हणजेच गाडगे बाबा या निश्चित ठिकाणी पोहचल्यावर जे घडलं ते जग पाहतेय आणि तेवढ़याच निर्लज्ज पने दुर्लक्ष देखील करत आहे........त्यांच्या शिकवणिकडे.....!
गाडगे बाबा यांनी देव किती सोप्पा करुन सांगितला....
गाडगे बाबा यांनी आंधळ्या श्रद्धा किती सहज दाखविल्या...
गाडगे बाबांनी किती सहज फटकारला असुड़ भक्तिमधे घुसलेल्या भम्पकपणावर.....
गाडगे बाबांनी किती सहज जोडला ह्या हृदयिचा गोविन्द त्या हृदयीच्या गोपालाशि...
गाडगे बाबांनी किती सहज साफ केला कचरा मेंदुतला आणि मनातला....
गाडगे बाबांनी किती सहज तोडल्या शृंखला जाती पातीच्या....
गाडगे बाबांनी किती सहज सुचविला सेवा धर्माचा मार्ग करुन सेवा कुष्ठरोगी बांधवांची.....
गाडगे बाबांनी किती सहज रोवला मानवता धर्माचा झेंडा अखिल विश्वावर....

आणि आपण साऱ्याच सरसकट नालायक़ पीढ़िनं किती सहज विसर पाडला त्या सिद्धार्थ गौतमाचा आणि या आधुनिक सिद्धार्थ गौतम गाडगे बाबांचा सुद्धा...!

सावकार जगतील आणखी माजतील आणि माझा बळीराजा मात्र कफल्लक होऊन हाय खाऊन मरील .......आम्ही मोठ्या मोठ्या ठेम्ब्या मिरवू ...... आणि टाकू अड़गळिला त्या महान विचारधारेला त्या आमच्या महान सिद्धार्थ गौतम गाडगे बाबांना.....!

चला पेटवूयात राण ......
करुयात कोळसा सावकारी पाशाचा....
काढुयात धिंड या वृत्तिचि...
आणि समजून घेऊयात शिकवण
गाडगे बाबांची.....मनोमनी......!


रुजुवु बिज मानवतेचे
By
Vimalhari


1 comment:

Rohit Mohod said...

Asa vidrohi likhan suit Karta sir tumala