Friday, July 15, 2016

विठ्ठला पांडुरंगा...!

विट्ठला तू आहेस
ईथे
माझ्यात, माझ्यासोबत
पण का ही जळमट उभी राहते तुझ्यात आणि माझ्यात भिंत बनून...
देवा ही भिंत तुटु दे...
आणि भक्तिचा बांध ओसांडून वाहु दे....

पांडुरंगा तू दिला आहेस सार्थ संकेत तुझ्या आस्तित्वाचा....
पन आसक्तीचा दोर का आवळतो गळ्या भोवती...
देवा हा फास तुटू दे...
अन् तुझा श्वास माझ्यातून वाहु दे...

विट्ठला पांडुरंगा
तू खेळला होता कधी माझ्या हातात हात घेऊन फूगड़ी...
पण वया सोबत वाढत गेलेल्या विकारांनी दूर नेलं मला...
आज तुझा हात माझ्या हातात असू दे...
कधीच न सोडण्यासाठी...
👬

1 comment:

Rohit Mohod said...

Ekadashi Chya Hardik shubheccha