Wednesday, July 6, 2016

चर्च आणि समोरचा बार

त्रिदांनी एक गोष्ठ सांगितली आणि विचार करायला पण....

तर गोष्ठ अशी...

एका चर्च समोर बार सुरु होतो.
बार बंद व्हावा म्हणून चर्च मधे प्रार्थना होते.
काही दिवसांनी बार बंद होतो.
त्यासाठी बार मालक चर्चला जबाबदार ठरवितो.
कोर्टात खटला दाखल.
बार बंद होण्याशि आमचा काहीच सम्बन्ध नाही असा कबूली जबाब चर्च देते.
तर चर्च मधिल प्रार्थनेमुळेच माझा बार बंद झाला असे बार मालक सांगत असतो.


न्यायाधीश अजूनही संभ्रमात

प्रार्थनेवर चर्च पेक्षा बार मालकाचा विश्वास जास्त असतो हे बघून.

गोष्ठ संपली
आता विचार सुरु...देव श्रद्धेत आहे आणि श्रद्धा हृदयात
आणि हृदयात देव...
औंढा नागनाथाच्या मंदिरात शिवपिंडीवर पाय ठेवून झोपलेले विसोबा आणि त्यांचा गोड शिष्य नामा....! संत नामदेव
काशिहुन आणलेलं पाणी गाढवाला पाजनारे संत एकनाथ...!
कांदा मुळा भाजी अवघि विठाई माझी....संत सावता महाराज....!
गोपाला गोपाला देवकीनन्दन गोपाला.....संत गाडगे महाराज..!
आणि किती किती...!


विश्वास असा असावा....
देव आहेच जळी स्थळी काष्टि पाषाणी..!


"कांदा-मुळा-भाजी-शिवपिंड-काशीचे पाणी-गाढव"

चर्च आणि समोरचा बार

चला स्वच्छ अन्तःकरणाने जग बघुयात
चला देव बघुयात
By
Vimalhari