Tuesday, July 19, 2016

गुरुपौर्णिमा..!

गुरु आई माझी अशी
कशी गड्या सांगू तुला
किती चुकलो मुकलो
तरी दावी वाट मला

माझी वाट मीच चुके
सारे कळते वळते
एक गुरु आई माझी
मला तरी सांभाळते

विकारी हा जीव असा
आई जीव गुदमरे
तूच आधार माऊली
देवाचेच रूप खरे

गुरुमाऊली भेटली
अगा असे भाग्य थोर
चित्त जेव्हा गुरु ठाई
मनी नाचू पाहे मोर

चित्त इकडे तिकडे
जीव खोल खोल दरी
तोल ढळतो ढळतो
गुरु माऊली सावरी

आई सावर गे मला
नको मला गं अव्हेरु
खूप फिरलो फिरतो
तरी तुझंच लेकरू


गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने *अवघा रंग एक व्हावा* अशी सद्गुरू चरणी प्रार्थना
🙏🙏🙏🌺🌺🌺🙏🙏🙏

No comments: