Wednesday, January 25, 2017

26 जानेवारीचे उपकार...!!!

#26 जानेवारीचे उपकार...!!!

जगण्याची व्याख्याच नव्हती
आणि मरणं हेच जन्मसिद्ध जगणं होतं....
आणि स्वातंत्त्र्य कि काय ते झालो...
आम्ही पण तुमच्यासोबत...
अहो तुम्हीच तर सांगितलं की आता 'तुम्ही स्वतंत्र झालात म्हणून....'
अन तेव्हा पासून शोध
'आमचा
आमच्याच स्वातंत्र्याचा....'
आणि गंमत म्हणजे
कळाला बरं फरक
'आम्हाला'
'आमच्यातला अन तुमच्यातला...'
मग कोंडमारा फुटला
आणि
रक्तात पेटून उठले अगणित सूर्य...

26 जानेवारीचे उपकार...
कारण
क्रांतीची आग अन बंडाचा राग...
दोन्हीला धार दिली ती
फक्त आणि फक्त संविधानाने....

त्याच निमित्ताने पुन्हा एकदा आव्हान ...
त्या सर्व क्रांती सुर्यांना....
संविधान आहे म्हणून जगलो, लढलो आणि जिंकलो
लढाई अजून संपली नाही....
आणि सूर्यास्त आता होणार नाही....!
#happy Republic day

Mahesh NAWALE

No comments: