Tuesday, July 26, 2016

जंगल समजून घेताना...!

एक जंगल होतं.
तिथे सगळे प्राणी होते.
कोल्हे होते, लांडगे होते...
ससे होते, हरीण होते....
अगदी तसेच बिबट्या होता, वाघ होता, सिंह पण होता....
वाघ आणि सिंह जंगलाचा राज कारभार पाहत होते.

सगळे गुण्या गोविंदाने राहत होते.

बिबट्या नेहमीच कोल्हा, लांडगा, ससा आणि हरीण यांच्या वर हल्ला करायचा आणि त्यानं सारे हैराण होऊन जात असे.

बिबटया ने हल्ला करू नये म्हणून कायदा झाला आणि त्याला त्याची सीमा ठरवून दिली.

आता बिबट्याचे हल्ले थांबले काही प्रमाणात.... 
आणि कोल्हे आणि लांडगे  यांचे हल्ले वाढायला लागले.

जंगलाचं राज्य आता बिघडायला लागलं होतं...!

जंगलात पाहिल्यासारखं काहीच राहिलं नाही.

एके दिवशी कोल्ह्याने आणि लांडग्याने बिबट्यावर हल्ला केला.
इतर जंगलातले सारे बिबटे एकत्र आले.
काहींनी कोल्हे धरले तर काहींनी ससे...
काहींनी लांडगे धरले तर काहींनी हरणं...

नुसतं धुमशान...

सगळ्या जंगलात हाहाकार होता.

आणि त्या जंगलावर तेव्हा सुद्धा वाघ आणि सिंहाचं राज्य होतं.

By
Vimal-hari

2 comments:

Rohit Mohod said...

Gehra sir

Anonymous said...

वाघ आणि सिंह सतत तसेच आहेत, आपणच भांडत राहतो आपापसात।
खूप छान संदर्भ
Good