Tuesday, June 21, 2016

सैराट अन् IAS_IPS

सैराट....
संस्कार....
IAS.....अन्......IPS
आणि बरंच काही.........

सैराट मुळी प्रेम कहानी नाहीच.
तर लढाई आहे जगन्याच्या मुलभुत आधिकाराची.
मानवी मुल्याच्या मुळाशी जोडलेल्या प्रेमाची.
जिथे मानवीय सम्बन्ध हे फ़क्त तीव्र प्रेम भावनेने जोड़ेलेले आहेत.
माणसाने माणसाला फ़क्त मानुस म्हणून पाहावे ह्यसाठी केलेला खटाटोप.
त्यासाठी विषय असा निवडला की जो सहज पोहचेल साऱ्यापर्यंत अगदी सहज....
कारन प्रेम मुलभुत आहे.

यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा या त्या नंतर.....

म्हणून परश्या अभ्यास करुण IAS होण्यापेक्षा आर्ची च्या प्रेमाखातर जगण्याशि झुंजतो ते कुठे तरी पोहचते.

आज प्रेरणा म्हणून IAS अधिकारी आणि त्याच्या संघर्षाची कहानी जीवनाचे नवे आयाम समोर आनीलहि....

मात्र मला तरी वाटते जन्माला आलेला प्रत्येक जन IAS IPS होने आनंदाचे मात्र कठिनच....

पण जन्माला आलेला प्रत्येक जीव जोडलेला असतो सतत त्याच्या जगन्याच्या मुलभुत आधिकाराशि आणि प्रेम ह्या मुलभुत प्रेरने सोबत.सैराट 100 कोटी पल्याड बघायला शिकवत असतो.
सैराट यशस्वी जगणं शिकवित नसेल कदाचित
मात्र जगन्याचं यश कशात आहे हे नक्की शिकवित असतो.
शेवटी काय
ज्याचा त्याचा चश्मा.....सैराटचा चश्मा..!

🌷🌺🌷


विमल-हरी


2 comments:

Rohit Mohod said...

Apla chashma perfect ahe

Preetish Labade said...

आणखी एक सैरात चा चष्मा